Image Alt

Programul USR

  Revoluția cetățenilor – Puterea e în mâna ta!

Uniți pentru Buzău

PROBLEMELE  GLOBALE  AU REZOLVARE  LOCALĂ

Buzăul trebuie să redevină  atractiv și competitiv, atât pentru locuitorii săi, pentru investitori cât și pentru turiști.

Transformarea Buzăului  în ceea ce a fost odinioară. În perioada dezvoltării industriale din România, Buzăul și-a triplat numărul de locuitori. După revoluție, odată cu distrugerea industriei locale a început și exodul populației către marile orașe din țară sau străinătate. Integrarea industriei locale trebuie să se facă sub premisa conceptului de dezvoltare durabilă, în care protecția mediului este prioritară iar industria IT și creativă să aibă un rol important.

Pentru aceasta, în conceptul de dezvoltare a Buzăului rolul principal devine omul și comunitatea, apoi industriile nepoluante cu mare valoare adăugată (IT și creative).

Condiția de bază pentru toate acestea este inversarea fluxurilor migratorii actuale de resursă umană calificată.

CUM IMPLEMENTĂM VIZIUNEA

1.  ATRAGERE INVESTITORI

Nu contează cât beton și bitum toarnă o administrație locală, fără un sector privat dinamic nu va avea dezvoltare locală.

2.  PARTENERIATE

Mai toate localitățile, indiferent de cât de mari sau dezvoltate, duc lipsă de soluții la probleme cheie. Aceste soluții pot fi mai ușor identificate dacă există conexiuni cu o varietate de oameni implicați.

3.  EXPERTIZĂ

Nicio administrație nu poate să facă performanță dacă nu este dispusă să plătească pentru această performanță.

Primăriile ar trebui să se obișnuiască să plătească pentru cei mai buni experți pe care și-i pot permite.

DIRECȚII DE DEZVOLTARE

1 . Buzăul  atractiv pentru cetățeni și turiști.

2.  Buzăul inovativ: dezvoltarea industriilor creative.

3.  Buzăul  verde, curat și responsabil social.

MĂSURI PENTRU URMĂRIREA DIRECȚIILOR DE DEZVOLTARE

Direcția de dezvoltare 1 – Buzăul  atractiv pentru cetățeni și turiști.

 

Buzăul, la acest moment, este un oraș care se degradează, pornind de la înfățișarea acestuia, trecând prin calitatea redusă a serviciilor administrației, poluare, mizerie și ajungând la posibilitățile extrem de reduse de distracție și petrecere a timpului liber. Stăpân în Buzău trebuie să redevină cetățeanul!

Procesul de dezvoltare al unei țări este inerent un proces cu puternice valențe locale. Oamenii trăiesc în localități, investitorii se stabilesc în localități, și turiștii vizitează localități.

 

Reforma administrației: administrație profesionistă și inteligentă, servicii publice prietenoase și transparență.

City manager – mai puțină politică, mai multă administrație

Alegerea unui City Manager profesionist și independent politic este o măsură foarte imortantă și dificila pentru un primar, cu un impact major asupra dezvoltării orașului. Acesta trebuie să fie capabil să implementeze viziunea și strategia de dezvoltare a orașului. Pentru aceasta, USR și primarul USR își iau angajamentul că nu vor politiza această funcție, acordând și respectând autonomia și independența viitorului City Manager, care trebuie să se exprime profesional la capacitate maximă.

Administrație digitală și transparență

Administrația Buzăului a rămas în secolul XX: neprietenoasă cu cetățeanul și dependentă de hârtie și dosar.
Guvernarea locală electronică nu înseamnă un simplu website de informare, ci un sistem complex construit pe mai multe niveluri care optimizează procesele administrației locale și interacțiunea cu cetățeanul.

Soluțiile de tip smart city publice online sunt și ele esențiale pentru generația tânără și pentru viitorul Buzăului. Propunem realizarea de hot-spot-uri WI-FI în spațiile publice centrale, transport inteligent (acces WI-FI, monitorizare GPS a mijloacelor de transport în comun). În plus, odată cu digitalizarea cât mai multor servicii, trebuie crescută transparența decizională a primăriei, dar și a consiliului local, precum și transparența achizițiilor publice. Toate contractele și facturile primăriei vor fi publicate pe pagina de internet a instituției.

Consultare și participare la decizia publică

Comunitatea este informată parțial, însă nu este consultată. Iar atunci când este consultată, dialogul este pur formal sau propagandistic pentru a bifa obligații legale.
Ce vor face viitorul primar USR și consilierii locali ai USR: vor încuraja participarea reală a cetățenilor, comunităților, ONG-urilor, organizațiilor profesionale, patronale și a sindicatelor la decizia publică locală. O strategie de dezvoltare nu trebuie să ia în vedere numai părerea experților ci, în mod ideal, ar trebui să integreze și dorințelor cetățenilor.
Aceasta va înseamna un parteneriat real în administrarea orașului:
Ședințe de consiliu local în care reprezentanți ai comunității sau mediului privat sunt invitați pentru consultare – programamarea sedințelor de consiliu dupa ora 17.Proiecte de hotărâri de consiliu local publicate în format editabil și însoțite de documentație relevantă (e.g. expunere de motive);Proiecte însoțite de calendare de consultare publică;
Introducerea bugetului participativ prin care cetățenii să decidă în ce proiecte trebuie investit;
Întâlniri periodice între primar (și consilieri) și cetățeni sau oameni de afaceri.

Creșterea mobilității

Buzaul se confruntă cu problemele obișnuite ale oricărui oraș din România: aglomerație și poluare, atât în zona centrală a orașului, cât și la intrările în oraș, generate în special de traficul auto.
Mobilitate intraurbana cu accent pe pieton (prioritar devine pietonul), biciclist și transport în comun.

Dezvoltarea infrastructurii prietenoase cu pietonul (persoane cu dizabilități, parinți cu copii) înseamnă construcția de trotuare, acolo unde nu există, refacerea trotuarelor sau aleilor pietonale, acolo unde s-au degradat, și eliberarea de mașini a trotuarelor.

Educație și Sănătate

Modernizarea infrastructurii de bază prin alocări bugetare decente. Educația și sănătatea reprezintă premise pentru o calitate ridicată a vieții. Evident, primăria nu are nici competențele, nici atribuțiile pentru a influența în mod nemijlocit calitatea serviciilor educaționale și de sănătate.

Sprijinirea financiară a sectorului educațional are o dublă relevanță pentru viitorul orașului. Pe de o parte, copiii înșiși și grija familiilor pentru viitorul lor, inclusiv a familiilor care ar putea lua în considerare mutarea în Buzău. Pe de altă parte, atractivitatea economică a Buzăului pentru orice firmă depinde și de calitatea forței de muncă, de pregătirea și educația ei.

Buzăul inovativ: dezvoltarea industriilor creative

Aici soluția este parteneriatul

Dintr-un astfel de parteneriat vor beneficia în mod direct toate categoriile sociale (Banca de gene, grupuri de inovație IT,ONG-uri).

Buzăul trebuie să pregătească și să pună în practică măsuri de a deveni un pol al industriei moderne inovative. Cu alte cuvinte, autoritățile locale au datoria de a iniția și participa la crearea unui ecosistem care să facă din Buzău, un oraș al viitorului, care nu doar generează mai multe venituri, ci generează inovație și care se dezvoltă sustenabil și verde.

Pentru asta este nevoie de viziune. Atragerea investitorilor din industriile cu valoare adăugată mare.
Buzăul are nevoie de diversificarea economiei locale. Pentru aceasta, ca viitor primar USR al Buzăului, vă propun:

-Oferirea de facilități fiscale pentru întreprinderi și start-up (taxe și impozite mai mici pe clădiri/terenuri);

-Oferirea de facilități locative pentru relocarea firmelor pentru acele întreprinderi care își mută sau construiesc sediul fiscal și de lucru în municipiul

-Dincolo de facilitarea unor spații fizice, primăria și consiliul local au datoria de a facilita colaborarea companiilor la nivel local.

-Promovarea activă și țintită a business-urilor locale. (program de conștientizare a consumului de produse locale)

-Formarea de parteneriate pentru dezvoltare de hub-uri de inovație, acceleratoare de start-up-uri și asocieri care să înlesnească schimburi și oferte de know-how

-Atragerea de fonduri guvernamentale și europene dedicate inovației și schimbărilor tehnologice.

Buzăul industrial, curat și responsabil social

Parcuri și spații verzi – mărirea suprafeței de spațiu verde pe cap de locuitor la standarde europene până în 2024 fără a face apel la trecerea din pix a unor suprafețe deja existente.

Integrarea parcurilor centrale (transformarea platoului Dacia într-un mic parc pietonal) într-o zonă civică pietonală prin care să asiguram fluiditatea și accesibilitatea spațiilor verzi;
Integrarea majorității parcurilor sau spatiilor verzi într-un proiect unitar de configurare a traseelor pistelor de biciclete
Spații verzi de calitate nu înseamnă doar parcuri. Înseamnă și spații din jurul blocurilor.
Principalele măsuri de suplimentare a spațiilor verzi din oraș:

  • Plantarea de arbori pe terenurile degradate din jurul municipiului.

 

  • Obligația plantării de arbori pe marginea tuturor străzilor (aliniamente de arbori) ce urmează a fi reamenajate.

 

  • Realizarea de liziere în jurul orașului.

Programe pentru tineri

Principale resursă de dezvoltare pe termen lung a unei comunități o reprezintă tinerii. Prioritatea numărul unu este de a elimina exodul tinerilor către alte orașe.

  • Parteneriate între școlile profesionale și angajatori.

 

  • Punerea în valoare a tinerelor talente prin oferirea spațiilor publice pentru concerte și alte evenimente artistice.

 

  • Investiții în sportul de mase pentru a dezvolta și crește tinere talente.
  • Reamenajarea spațiilor gri cu ajutorul artiștilor tineri – pentru că viitorul este al lor, iar viitorul se creează azi.
  • Consiliul Local al Tinerilor. Voi crea un consiliu format doar din tineri liceeni. Rezoluțiile tinerilor vor lua forma unor Proiecte de Consiliu Local ce vor fi supuse votului și implementării.

Sprijin pentru categorii sociale defavorizate

De asemenea, nu putem lăsa în urmă și ignora nevoile cetățenilor care suferă din cauza unor dizabilități sau care sunt defavorizați social și economic. În același timp, trebuie să recunoaștem că administrația locală nici nu are banii necesari, nici capacitatea de a-i administra cum trebuie în folosul acestor persoane. De aceea, responsabilitățile față de acești oameni trebuie delegate parțial către ONG-uri capabile să furnizeze servicii sociale de calitate